Nasledujúce akcie

       

  September

19. – 20. – Majstrovstvá Slovenska Juniorov hry č.9 a 10 – LAVOS Bratislava

26. – Slovenský pohár 3.kolo hra č.10 – ARENA Ružomberok

26. – GALAXIA TOUR hra č.8 – Bratislava

 Október

3. – Majstrovstvá Slovenska mužov “dvojice” – hra č.9 – LAVOS Bratislava

3. – GALAXIA TOUR hra č.9 – Bratislava

9. – 11. – Majstrovstvá Slovenska Seniorov hry č.8, 9 a 10 – POINT Trenčín

10. – GALAXIA TOUR hra č.8 – Bratislava

17. – Slovenský pohár 4.kolo hra č.8 – LAVOS Bratislava

23. – 24. – 25. – Majstrovstvá Slovenska mužov hry č.8, 10 a 9 – formát podľa roku 2019 – GALAXIA Bratislava